BİYOGRAFİ

Nevid Müsmir 1979’de İran’ın Marağa (Meraga- maraghe) kentinde doğdu. Nevit Müsmir Azerbaycan Eğitim Üniversitesi inşaat mühendisi bölümü mezunudur. Babası Azerbaycan şairlerinden olup ney çalmaktadır. Babasının sufi olması ve dolayısıyla sanatla ilgilenmesi onun da çocukluğundan itibaren Orta Doğu halklarının (Türk, Fars ve Arap) müziğiyle tanışmasına sebep olmuştur. 1997’den itibaren müzik öğrenimini Sufi sazı olan setâr’ı öğrnemekle başlar. Tendir (Kuzey Horasan Dütarı), Tamdıra (Türkmen Dütarı) ve Temire ya Tenbûr ismiyle tanımlanan ( kürt ve türk Ehl-i haklarının Tamburu) enstüman ile tanışması onun etnik müzikle ilgilenmesine yol açar. Doğunun geleneksel müziğinin en orginal türlerinden olan Türk Makam – Aşık müziğindeki sesler ve ritmlerin çekiciliği, sonsuz repertuarı ve ayrıca Klasik Doğu müziğinin sınırlatıcı özelliklerden uzak olması, onun bu çeşit müziklere ilgi duymasına sebep olmuştur. O`na göre, doğu müziğinin tüm güzellikleri bu tür müziğe yansımıştır. Şiir kalıplarının çeşitliliği, makamların rengareng olması ve yeni makamlar yaratma serbestliği, insan hayatının tüm boyutlarını konu eden şiirsel anlatımların, onunla ilintili ritmlerin, form ve içerik çeşitliliği onun doğu müziğiyle ilgilenmesine yol açmıştır. Buarada özellikle Bağlamaya ilgili duymuştur. Bağlamanın farklı nağmelerin icrasındaki esnekliği ve latif ve sıcak sesinden dolayı bu sazı tercih etmiştir. Sazların elde edilmesindeki sorunlar, bizzat kurslara katılma imkanının bulunmaması ve söz konusu insterümanların teknik özellikleriyle tanışmasını sağlayacak görsel malzemelerin bulunmaması, onu Azerbaycan’da yaygın olan insterümanların formunu değiştirmeye ve dinleme metoduyla öğrenmeye itmiştir. Bu sayede kendine özgü birçok Mızrap ve parmak vurma tekniğini, mevcut tekniklere kazandırmayı başarmıştır. 1999’dan itibaren bağlama öğrenmeyi ve Aşıklık geleneğinin ayrılmazı parçası olan çalıp söylemeğe başlamıştır. Bağlamanın İran’da yeni bir saz olmasına karşın tezenesiz icra tekniklerine (Şelpe) yeniler eklemeyi de başarmış ve 2006 ve 2008 yıllarında geçirilen İTÜ Bağlama Günleri`nde bu teknikleri icra etmiştir. 2006’dan itibaren kimi öğrencilerinin katılımıyla “Türkman Müzik Topluluğu”nu kurmuş ve birçok projeye imza atmıştır. Halk müziği hazinesinden derlediği bazı parçalar, TRT müzik repertuarına eklenmiştir. Nevid halk müziğinden türküler derlemekle yanaşı Horasan, Anadolu ve Azerbaycan tasavvuf ve halk müziğini temel alarak besteler yapmaya da gayret etmiştir. Nesimi, Nebati, Seyit Azim Şirvani ve Fuzüli’nin birçok şiirine besteler yapmış ve genç kuşakların geçmiş mirasımızla tınışmamızı sağlamıştır. Canlı konserler vermeyi yeğlenen Nevid’in şu ana kadar “Hak Çelebim” ve “Ağış” adlı iki solo albümü bulunmaktadır.

NEVİD MÜSMİR © TÜM HAKLARI SAKLIDIR. 2017