ویدئو
نوید مثمر- ای ملک سیما

شعر : فضولی موسیقی : نوید مثمر

۲۸/۰۲/۱۳۹۶
نوید مثمر- نه دیر

شعر : نباتی موسیقی : نوید مثمر

۲۸/۰۲/۱۳۹۶
نوید مثمر – ای کمان ابرو

شعر: فضولی موسیقی : نوید مثمر

۲۸/۰۲/۱۳۹۶
نوید مثمر – سویله دم به دم یاهو

کنسرت آنکارا

۱۲/۰۱/۱۳۹۶
نوید مثمر © کلیه حقوق محفوظ است. 2017